Giá gỗ sồi mỹ trắng nhập khẩu là bao nhiêu trên thị trường?

Có thể nói giá gỗ sồi mỹ trắng nhập khẩu ở mức trung bình cùng chất lượng sản phẩm rất ổn định. Do đó, các sản phẩm…