Chiều cao bàn đảo bếp lý tưởng nhất là bao nhiêu?

Gia đình bạn đang có nhu cầu làm đảo bếp. Tuy nhiên không biết chọn chiều cao bàn đảo bếp như thế nào cho hợp lý. Vậy…