Tư vấn: Có nên làm đảo bếp cho không gian bếp Việt hay không?

Không gian bếp của người Việt hiện nay thường chứa rất nhiều đồ dùng nhà bếp, có thể là đực sử dụng đến hoặc không được sử dụng đến….