Đặt bếp hướng ra cửa chính là tốt hay xấu theo phong thủy?

Căn bếp được xem là một trong 3 không gian quan trọng nhất trong nhà. Theo thuật phong thủy từ xa xưa đến nay thì việc đặt…