Cách bố trí phong thủy nhà bếp để tài lộc vào nhà như nước

Ngày đăng: 27/02/2023

Nếu biết cách bố trí phong thủy nhà bếp sẽ giúp gia chủ có thể đón được những luồng sinh khí tốt và loại bỏ những nguồn năng lượng xấu giúp cho công danh thăng tiến, công việc làm ăn thuận lợi cũng như gia đình luôn được mạnh khỏe và hạnh phúc.

MỤC LỤC

Cách bố trí phong thủy nhà bếp để tài lộc vào nhà như nước

1. Cách bố trí phong thủy nhà bếp – Chọn hướng đặt bếp theo tuổi 12 con giáp

1.1. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với người tuổi Tý

Gia chủ tuổi Bính Tý (1936, 1996) và Canh Tý (1960) nên đặt bếp theo hướng: Bắc (Sinh Khí), Đông(Diên Niên), Đông nam (Phục Vị), Nam (Thiên Y).

Gia chủ tuổi Nhâm Tý (1972) và Mậu Tý (1948) nên đặt bếp theo hướng: Đông nam (Sinh Khí), Nam (Diên niên), Đông (Thiên y), Bắc (Phục Vị).

Gia chủ tuổi Giáp Tý (1984, 2008) nên chọn hướng: Tây Bắc (Sinh Khí),Tây Nam (Thiên Y), Tây (Phục Vị), Đông Bắc (Diên Niên).

1.2. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với người tuổi Sửu

Gia chủ tuổi Tân Sửu (1961) và Đinh Sửu (1997) nên đặt bếp ở các hướng: Nam (Sinh Khí), Đông (Phục Vị),  Đông Nam(Diên Niên), Bắc (Thiên Y).

Gia chủ tuổi Ất Sửu (1985) và Kỷ Sửu (1949) nên để bếp theo hướng: Tây (Sinh Khí), Đông Bắc (Thiên y), Tây Bắc(Phục Vị), Tây Nam (Diên niên).

Gia chủ tuổi Quý Sửu (1973) nên đặt bếp theo hướng: Đông(Sinh Khí), Đông Nam(Thiên y), Nam (Phục Vị), Bắc(Diên niên).

1.3. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với người tuổi Dần

Gia chủ tuổi Nhâm Dần (1962) và Mậu Dần (1998) nên chọn các hướng bếp tốt sau: Tây (Thiên Y), Tây Bắc (Diên Niên), Tây Nam (Phục Vị), Đông Bắc (Sinh Khí).

Gia chủ tuổi Bính Dần (1986) và Canh Dần (1950) nên đặt bếp theo hướng: Tây(Thiên Y),Tây Nam (Phục Vị), Đông Bắc(Sinh Khí), Tây Bắc (Diên Niên).

Gia chủ tuổi Giáp Dần (1974) nên bố trí bếp theo hướng: Tây Bắc (Thiên Y), Đông Bắc(Phục Vị), Tây Nam (Sinh Khí), Tây(Diên Niên).

1.4. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với người tuổi Mão

Gia chủ tuổi Đinh Mão (1987) và Tân Mão (1954) nên đặt bếp theo hướng: Bắc (Sinh Khí), Đông (Diên

Niên), Đông Nam (Phục Vị), Nam (Thiên Y).

Gia chủ tuổi Quý Mão (1963) và Kỷ Mão (1999) nên chọn các hướng tốt là: Đông (Thiên Y), Đông Nam (Sinh Khí), Nam (Diên Niên), Bắc (Phục Vị).

Gia chủ tuổi Ất Mão (1975) nên chọn hướng: Tây Bắc (Sinh Khí), Tây Nam (Thiên Y), Tây(Phục Vị), Đông Bắc(Diên Niên).

1.5. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với người tuổi Thìn

Gia chủ tuổi Giáp Thìn (1964) và Canh Thìn (2000) nên đặt bếp ở hướng: Đông(Sinh Khí), Đông Nam(Thiên Y), Nam (Phục Vị), Bắc (Diên Niên).

Gia chủ tuổi Nhâm Thìn (1952) và Mậu Thìn (1988) nên đặt bếp ở hướng: Nam(Sinh Khí), Đông Nam(Diên niên), Đông(Phục Vị), Bắc (Thiên y).

Gia chủ tuổi Bính Thìn (1976) nên đặt bếp theo hướng: Đông Bắc (Thiên Y), Tây Nam (Diên Niên), Tây (Sinh Khí), Tây Bắc (Phục Vị).

1.6. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với người tuổi Tỵ

Gia chủ tuổi Ất Tỵ (1965) và Tân Tỵ (2001) nên đặt bếp ở các hướng: Đông Bắc (Phục Vị), Tây Nam(Sinh Khí), Tây (Diên Niên), Tây Bắc(Thiên Y).

Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ (1989) và Đinh Tỵ (1977) nên chọn các hướng bếp là: Tây Bắc (Diên Niên), Tây Nam(Phục Vị), Tây (Thiên Y), Đông Bắc (Sinh Khí).

Gia chủ tuổi Quý Tỵ (1953) nên đặt bếp theo hướng sau: Tây Bắc(Diên Niên), Tây (Thiên Y), Tây Nam(Phục Vị), Đông Bắc (Sinh Khí).

1.7. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với người tuổi Ngọ

Gia chủ tuổi Giáp Ngọ (1954) và Canh Ngọ (1990) nên chọn đặt bếp ở các hướng: Đông Nam (Sinh Khí), Đông (Thiên Y), Nam (Diên Niên), Bắc (Phục Vị).

Gia chủ tuổi Nhâm Ngọ (1952) và Bính Ngọ (1966) nên để bếp ở hướng: Tây Bắc (Sinh Khí), Tây (Phục Vị), Tây Nam(Thiên Y), Đông Bắc (Diên Niên).

Gia chủ tuổi Mậu Ngọ (1978) đặt nhà bếp tốt nhất ở các hướng: Đông (Diên Niên), Đông Nam (Phục Vị), Nam (Thiên Y), Bắc(Sinh Khí).

1.8. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với người tuổi Mùi

Gia chủ tuổi Ất Mùi (1955) và Tân Mùi (1991) nên chọn các hướng bếp tốt sau: Đông (Sinh Khí), Đông Nam (Thiên Y), Nam (Phục Vị), Bắc (Diên Niên).

Gia chủ tuổi Đinh Mùi (1967) và Quý Mùi (1941, 2003) nên đặt bếp ở các hướng: Đông Bắc(Thiên Y), Tây (Sinh Khí), Tây Nam(Diên Niên), Tây Bắc (Phục Vị).

Gia chủ tuổi Kỷ Mùi (1979) cần đặt bếp ở các hướng: Nam(Sinh Khí), Đông Nam(Diên Niên), Đông (Phục Vị), Bắc (Thiên Y).

1.9. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với người tuổi Thân

Gia chủ tuổi Bính Thân (1957) và Nhâm Thân (1993) đặt bếp theo các hướng tốt sau: Đông Bắc (Phục Vị), Tây Nam (Sinh Khí), Tây (Diên Niên), Tây Bắc (Thiên Y).

Gia chủ tuổi Mậu Thân và Canh Thân (1981) nên chọn đặt bếp theo các hướng: Tây Bắc (Diên Niên), Tây Nam (Phục Vị), Tây (Thiên Y), Đông Bắc (Sinh Khí).

Gia chủ tuổi Giáp Thân (2004) nên để bếp theo hướng: Tây Bắc(Diên Niên), Tây(Thiên Y), Tây Nam (Phục Vị), Đông Bắc(Sinh Khí).

1.10. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với người tuổi Dậu

Gia chủ tuổi Ất Dậu (1945, 2005) và Kỷ Dậu (1969) nên đặt bếp ở các hướng: Bắc(Sinh Khí), Đông (Diên Niên), Đông Nam (Phục Vị), Nam (Thiên Y).

Gia chủ tuổi Đinh Dậu (1957) và Quý Dậu (1993) nên để bếp theo hướng: Tây (Phục Vị), Tây Bắc (Sinh Khí), Tây Nam (Thiên Y),  Đông Bắc (Diên Niên).

Gia chủ tuổi Tân Dậu (1981) đặt bếp theo các hướng tốt sau: Đông (Thiên Y), Đông Nam (Sinh Khí), Bắc (Phục Vị), Nam (Diên Niên).

1.11. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với người tuổi Tuất

Gia chủ tuổi Giáp Tuất (1934, 1994) và Mậu Tuất (1958) cần đặt bếp theo các hướng:  Đông Bắc (Thiên Y), Tây (Sinh Khí), Tây Nam(Diên Niên), Tây Bắc(Phục Vị).

Gia chủ tuổi Canh Tuất (1970) và Bính Tuất (1946, 2006) nên đặt bếp theo các hướng: Bắc (Thiên Y), Nam (Sinh Khí), Đông Nam (Diên Niên), Đông (Phục Vị).

Gia chủ tuổi Nhâm Tuất (1982) cần chọn các hướng đặt bếp tốt là: Đông(Sinh Khí), Bắc (Diên Niên), Nam (Phục Vị), Đông Nam (Thiên Y).

1.12. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với người tuổi Hợi

Gia chủ tuổi Đinh Hợi (1947, 2007), Tân Hợi (1971), Kỷ Hợi (1959), Ất Hợi (1995) cần đặt bếp theo các hướng:  Tây (Thiên Y), Tây Bắc (Diên Niên), Tây Nam(Phục Vị), Đông Bắc (Sinh Khí).

Gia chủ tuổi Quý Hợi (1983) nên đặt bếp ở các hướng: Tây Bắc (Thiên Y), Đông Bắc (Phục Vị), Tây Nam(Sinh Khí), Tây (Diên Niên).

xem-ngay-1000-cong-trinh-thuc-te-hpro-da-thi-cong

Xem ngay 100 công trình thực tế tại Hpro

2. Cách bố trí phong thủy nhà bếp – Chọn hướng đặt bếp phù hợp với bản mệnh gia chủ

2.1. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với gia chủ mệnh Kim

Cách bố trí phong thủy nhà bếp đối với gia chủ mệnh Kim là nên đặt bếp theo hướng Tây để giúp gia chủ nhận được nhiều sự may mắn.

2.2. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với gia chủ mệnh Mộc

Đối với gia chủ mệnh Mộc nên thiết kế hướng cửa chính của nhà bếp là hướng Nam, Đông Nam và Đông để thu hút tiền tài và tài lộc vào nhà.

2.3. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với gia chủ mệnh Thủy

Người mệnh Thủy nên bố trí phòng bếp theo hướng Bắc hoặc các hướng thuộc Đông tứ trạch như Nam hoặc Đông Nam bởi đặt nhà bếp theo những hướng này sẽ giúp sinh vượng khí giúp mang đến nhiều may mắn, tài lộc và giúp gia chủ gặp suôn sẻ trong chuyện tình cảm, gia đình vui vẻ, hạnh phúc.

2.4. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với gia chủ mệnh Hỏa

Gia chủ mệnh Hỏa cần đặt nhà bếp theo hướng Đông Bắc, Nam và Tây Nam để sự nghiệp thăng tiến, đường tài vận hanh thông.

Tránh đặt nhà bếp ở các hướng Đông, Bắc, Tây, Tây Bắc và Đông Nam vì đây là những hướng không đem lại tài lộc cho gia chủ

2.5. Cách bố trí phong thủy nhà bếp với gia chủ mệnh Thổ

Cách bố trí phong thủy nhà bếp đối với gia chủ mệnh Thổ là nên xây nhà bếp ở 2 hướng Tây Bắc và Đông Nam. Vì đây là 2 hướng giúp gia chủ tăng tài khí và gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Ngoài ra, phòng bếp của người mệnh Thổ nên được thiết kế theo kiểu tự nhiên, mộc mạc và đơn giản là sẽ mang đến phong thủy tích cực nhất.

3. Cách bố trí phong thủy nhà bếp – Vị trí cửa bếp

Cửa của nhà bếp không được đặt đối diện với cửa chính hay cửa phòng ngủ của căn nhà để tránh 2 luồng khí đối ngược nhau dễ khiến mọi người trong gia đình gặp nhiều bệnh tật.

Theo cách bố trí phong thủy nhà bếp, cửa bếp tốt nhất là không nên đối diện với cửa ban công, cửa sổ,… nhằm tránh sự chuyển động quá nhanh của các luồng khí trong nhà sẽ ảnh hưởng không tốt đến tài vận của gia chủ.

cach-bo-tri-phong-thuy-nha-bep-1

Cách bố trí phong thủy nhà bếp – Không nên để cửa nhà bếp đối diện với cửa chính, cửa sổ, phòng ngủ hay cửa ban công

>>> Tham khảo mẫu không gian bếp hợp phong thủy nhà anh Thủy – Hải Phòng

4. Cách bố trí phong thủy nhà bếp – Vị trí đặt bếp nấu

Bếp nấu cần được bố trí sao cho lưng bếp quay về hướng cửa, nhưng phải tránh được việc vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ngay bếp. Trong cách bố trí phong thủy nhà bếp rất tối kỵ việc đặt bếp nấu ngược với hướng nhà. Nếu như không thể thay đổi được, gia chủ có thể hóa giải bằng cách sử dụng vách ngăn, bình phong hoặc rèm cửa để cản trở các luồng khí xấu từ bên ngoài vào.

Tránh đặt bếp nấu ở gần cửa sổ và không được để các vật sắc nhọn hướng trực tiếp vào bếp nấu vì nó sẽ làm ảnh đến đến hòa khí của gia đình.

Thủy Hỏa xung khắc nên bếp nấu không nên đặt ở những vị trí có nước. Các hướng đặt bếp nấu hợp phong thủy và tốt nhất là:

  • Hướng Đông và Đông Nam vì đây là 2 hướng thuộc Mộc, Mộc dưỡng Hỏa nên đặt bếp ở 2 hướng này nhằm ngụ ý đem lại sự may mắn và sức khỏe cho gia chủ.
  • Hướng Đông Bắc thuộc Thổ, Hỏa Thổ tương sinh, đặt bếp ở vị trí này sẽ giúp gia đình bạn gặp nhiều điều may mắn.
cach-bo-tri-phong-thuy-nha-bep-2

Tránh đặt bếp nấu gần cửa sổ và những vị trí có nước

>>> Tham khảo bộ tủ bếp acrylic và cách bố trí phong thủy nhà bếp nhà anh Minh – Lê Trọng Tấn

5. Cách bố trí phong thủy nhà bếp – Vị trí đặt chậu rửa

Chậu rửa thuộc Thủy còn bếp nấu thuộc Hỏa, Thủy Hỏa xung khắc nên 2 vị trí này không nên đặt gần nhau. Hướng đặt chậu rửa tốt nhất là hướng Đông và Đông Nam.

Đối với những gia đình có không gian bếp nhỏ, bắt buộc phải bố trí bếp nấu và chậu rửa thẳng hàng nhau thì nên để chúng cách xa một khoảng cách tối thiểu 60cm.

>>> Tham khảo mẫu tủ bếp gỗ sồi nga và không gian bếp hợp phong thủy nhà anh Phương – Ngoại Giao Đoàn

Nếu như không gian bếp nhà bạn đủ rộng thì cách bố trí phong thủy nhà bếp hay nhất là đặt chậu rửa và bếp nấu ở vị trí vuông góc với nhau theo hình chữ L nhằm đem lại sự may mắn cho gia đình.

cach-bo-tri-phong-thuy-nha-bep-4

Bếp nấu và chậu rửa bố trí vuông góc chữ L nhằm mang lại may mắn cho gia đình

>>> Chiêm ngưỡng bộ tủ bếp gỗ sồi mỹ và mẫu không gian bếp hợp phong thủy nhà anh Đại – An Bình City


6. Cách bố trí phong thủy nhà bếp – Vị trí đặt tủ lạnh

Tủ lạnh thuộc Kim, Kim – Hỏa tạo sự cân bằng ngũ hành cho căn nhà nên tủ lạnh thường được đặt trong không gian bếp. Vị trí đặt tủ lạnh hợp phong thủy nhất là hướng Đông Nam và hướng Bắc.

Tránh đặt tủ lạnh gần hay đối diện bếp nấu vì Thủy Hỏa đối diện sẽ dẫn đến tương khắc khiến cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình không được ổn định.

cach-bo-tri-phong-thuy-nha-bep-5

Cách bố trí phong thủy nhà bếp – Tránh đặt tủ lạnh gần hay đối diện với bếp nấu

>>> Tham khảo cách bố trí phong thủy cho nhà bếp của gia đình chú Quang – Goldmark City

7. Cách bố trí phong thủy nhà bếp – Vị trí đặt lò vi sóng

Lò vi sóng là thiết bị điện tử có kích thước khá lớn và khi hoạt động sẽ phát ra những tia sóng không tốt cho sức khỏe con người. Vì vậy, khi bố trí lò vi sóng cần đảm bảo sự thuận tiện và hạn chế ảnh hưởng từ các tia sóng đến con người.

Nên để lò vi sóng ở những nơi thông thoáng, khô ráo và tránh xa các đồ dùng, thiết bị tỏa nhiều nhiệt lượng trong không gian bếp.

Cách bố trí phong thủy nhà bếp tốt nhất là nên đặt lò vi sóng ở tủ bếp dưới, bàn bếp hay tủ bếp trên. Lưu ý, khi đặt lò vi sóng ở tủ bếp dưới cần đảm bảo cách mặt đất khoảng 20cm vì cách bố trí này sẽ vừa tầm với của người nội trợ lại tránh được sự gây hại của các loại côn trùng hay ẩm nhẫm từ dưới đất.

cach-bo-tri-phong-thuy-nha-bep-6

Lò vi sóng nên được bố trí ở nơi khô ráo, thông thoáng và cách xa các đồ dùng, thiết bị tỏa nhiều nhiệt

>>> Tham khảo phong thủy khi bố trí nhà bếp của gia đình chị Thắng – Goldmark City

>>> Có thể bạn quan tâm: Top 10 mẫu phong bep dep nhat the gioi do Hpro thiết kế & thi công. 

Các tin khác: